Print Friendly

Soil Survey Unit

Phuntsho GyeltshenPhuntsho Gyeltshen
Dy. Chief SS & LE Officer
email: p.gyeltshenn@gmail.com

Tsheten DorjiTsheten Dorji
Sr. SS & LE Officer
email: tshetendorji08@gmail.com

Dawa TashiDawa Tashi
SS & LE Officer
email: danortashi32@gmail.com

Sonam Tenzin

Sonam Tenzin
SS & LE Officer
email: somtnz@gmail.com

Yeshey ChedupYeshey Chedup
Sr. SS & LE Supervisor
email: yesheychedup@ymail.com

Sangita PradhanSangita Pradhan
Sr. Technician
email: pita_bhutan@yahoo.com

Tshewang Tobgay07102013

Tshewang Tobgay
Soil Survey & Land Evaluation Supervisor
email: wangtsetob78@gmail.com

Rinchen Norbu
Rinchen Norbu
Field Assistant (ESP)